Please update your Flash Player to view content.

Delatnost

Share

TQM Konsalting d.o.o. Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost, kao i iz oblasti ljudskih resursa.

Naš konsultantski portfolio je sledeći:

 • ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS),
 • ISO/IEC 27001 - Sistem menadžmenta bezbednosti informacija (ISMS),
 • ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednosti hrane (FSMS),
 • OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
 • ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS),
 • ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za akreditaciju kompetentnosti laboratorija za ispitivanje I laboratorija za etaloniranje,
 • ISO/TS 16949 - zahtevi za primenu ISO 9001 u automobilskoj industriji i servisima za motorna vozila,
 • HACCP Sistem - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke,
 • FSC CoC - Sistem upravljanja šumama i kontrole nadzornog lanca i
 • CE znak – EC direktive "novi pristup" za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda.
 • Global GAP - Sistem menadžmenta dobre poljoprivredne prakse
 • IFS - Standard za kvalitet i bezbednost hrane
 • PSP – Procesi stalnih poboljšanja poslovanja kroz KAIZEN filozofiju,
 • "5S" Metoda optimizacije procesa – kreirana u Toyoti,
 • Regrutacija i selekcija kadrova,
 • AIP Ananliza individualnih potencijala,...

Kompetentni konsultanti i kvalitetna saradnja sa drugim konsultantskim kućama, kompanijama i naučnim Institutima su naša prednost. Nešto više o našim konsultantima i saradnicima, možete videti ovde.

Ukoliko imate potrebu za angažovanjem eksternih konsultanata iz bilo koje od gore navednih oblasti ili pak imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno nas kontaktirajte. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da na profesionalno odgovoran i stručno kompetentan način, rešimo Vas zahtev, uz obostrano zadovoljstvo.

S’poštovanjem,
TQM Konsalting
Dipl.ing Slobodan Aćimović