Please update your Flash Player to view content.

Delatnost

Share

TQM Konsalting d.o.o. Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost, kao i iz oblasti ljudskih resursa.

Naš konsultantski portfolio je sledeći:

 • ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS)
 • OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosšću na radu,
 • ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS),
 • ISO/IEC 27001 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS),
 • ISO/IEC 20000-1 - Sistem menadžmenta uslugama (SMS)
 • ISO 22301 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS),
 • ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS),
 • ISO 31000 – Sistemi menadžmenta rizikom (RMS),
 • ISO 14298 – Sistem menadžmenta bezbednošću procesa štampe,
 • ISO/TS 16949 - zahtevi za primenu ISO 9001 u automobilskoj industriji i servisima za motorna vozila,
 • FSC CoC - Sistem upravljanja šumama i kontrole nadzornog lanca i
 • CE Znak – EC direktive "novi pristup" za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda,
 • ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za akreditaciju kompetentnosti laboratorija za ispitivanje I laboratorija za etaloniranje,
 • HACCP Sistem - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke,
 • Global GAP - Sistem menadžmenta dobrom poljoprivrednom praksom,
 • IFS - Standard za kvalitet i bezbednost hrane,
 • KAIZEN - Filozofija izgradnje Sistema stalnih poboljšanja,
 • LEAN – Metodologija koja potiče iz Toyote, koja ima za cilj smanjenje troškova kroz eliminaciju rasipanja i efikasnijiekorišnje raspoloživih resursa, Cilj je povećanje efikasnosti procesa – povećanje produktivnosti rada,
 • SIS SIGMA – Alat koji ima za cilj poboljšanje efektivnosti (kvaliteta) procesa,, smanjivanjem varijacija (odstupanja) rezultata rada (izlaza iz procesa). Daje odgovor na pitanje – da li raidmo prav stvari,
 • LEAN – SIX SIGMA – Koncept koji treba da nam najpre identifikuje da li radimo prave stvari na pravi način, a onda da nam da smernice kak da to činimo. Krajni cilj: maksimalno efektivni I efikasni procesi,
 • BIA – Analiza svih uticaja na poslovanje,
 • "5S" Metoda optimizacije procesa – kreirana u Toyoti,
 • SMETA – Zahtevi za etičko I društveno odgovorno poslovanje SEDEX grupacije (Coca Cola, Unilever, Nestle, Halmark…),
 • Regrutacija i selekcija kadrova,
 • AIP Ananliza individualnih potencijala,.
 • Grupe za unapređenje ljudskih potencijala,
 • Radionice za unapređenje ljudskih resursa,
 • Kursevi za interne proveravače Sistema menadžmenta po zahtevima ISO standarda,
 • Kursevi za eksterne proveravače (Lead Auditore) Sistema menadžmenta po zahtevima ISO standard – RABQSA, PECB i IRCA licencirani kursevi.

Kompetentni konsultanti i kvalitetna saradnja sa drugim konsultantskim kućama, kompanijama i naučnim Institutima su naša prednost. Nešto više o našim konsultantima i saradnicima, možete videti ovde.

Ukoliko imate potrebu za angažovanjem eksternih konsultanata iz bilo koje od gore navednih oblasti ili pak imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno nas kontaktirajte. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da na profesionalno odgovoran i stručno kompetentan način, rešimo Vas zahtev, uz obostrano zadovoljstvo.

S’poštovanjem,
TQM Konsalting
Dipl.ing Slobodan Aćimović